Index of /mirrors/pub/turnkeylinux/metadata/


../
pve/                        07-Jan-2018 08:28    -
turnkey-ansible/                  16-May-2019 07:23    -
turnkey-appengine/                 31-Jan-2012 13:50    -
turnkey-appengine-go/               14-Oct-2013 17:09    -
turnkey-appengine-java/              14-Oct-2013 17:15    -
turnkey-appengine-python/             14-Oct-2013 17:13    -
turnkey-appflower/                 07-Aug-2013 07:34    -
turnkey-asp-net-apache/              29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-b2evolution/                29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-bambooinvoice/               14-Oct-2013 17:12    -
turnkey-bitkey/                  22-May-2017 12:29    -
turnkey-bootstrap/                 01-May-2013 13:33    -
turnkey-bugzilla/                 26-Mar-2019 08:04    -
turnkey-cakephp/                  29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-canvas/                  27-Jun-2019 06:15    -
turnkey-clipbucket/                14-Oct-2013 17:14    -
turnkey-codeigniter/                29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-collabtive/                29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-concrete5/                 29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-core/                   16-Jul-2018 12:56    -
turnkey-couchdb/                  27-Aug-2018 13:00    -
turnkey-deki/                   01-May-2013 12:44    -
turnkey-django/                  29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-dokuwiki/                 11-Feb-2019 08:51    -
turnkey-domain-controller/             18-Oct-2018 09:10    -
turnkey-drupal5/                  24-Mar-2009 18:35    -
turnkey-drupal6/                  01-May-2013 12:46    -
turnkey-drupal7/                  16-May-2019 07:23    -
turnkey-drupal8/                  16-May-2019 07:23    -
turnkey-e107/                   29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-ec2sdk/                  05-Dec-2011 12:48    -
turnkey-ejabberd/                 14-Oct-2013 17:28    -
turnkey-elgg/                   26-Mar-2019 08:04    -
turnkey-espocrm/                  29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-etherpad/                 26-Jul-2017 11:55    -
turnkey-ezplatform/                26-Mar-2019 08:04    -
turnkey-ezpublish/                 10-Apr-2016 12:32    -
turnkey-fileserver/                18-Oct-2018 09:10    -
turnkey-foodsoft/                 27-Jun-2019 06:15    -
turnkey-foswiki/                  29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-gallery/                  29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-ghost/                   27-Jun-2019 06:15    -
turnkey-gitea/                   29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-gitlab/                  04-Aug-2019 07:10    -
turnkey-gnusocial/                 29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-icescrum/                 29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-jenkins/                  11-Feb-2019 08:51    -
turnkey-joomla/                  20-Dec-2010 11:11    -
turnkey-joomla15/                 14-Oct-2013 17:45    -
turnkey-joomla16/                 05-Dec-2011 13:40    -
turnkey-joomla25/                 14-Oct-2013 17:46    -
turnkey-joomla3/                  27-Jun-2019 06:15    -
turnkey-kliqqi/                  07-Aug-2017 09:46    -
turnkey-lamp/                   29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-lapp/                   16-Jul-2018 12:56    -
turnkey-laravel/                  27-Jun-2019 06:15    -
turnkey-lighttpd-php-fastcgi/           29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-limesurvey/                29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-lxc/                    16-May-2019 07:23    -
turnkey-magento/                  27-Jun-2019 06:15    -
turnkey-mahara/                  16-Jul-2018 12:56    -
turnkey-mambo/                   29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-mantis/                  29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-matomo/                  29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-mattermost/                11-Feb-2019 08:51    -
turnkey-mayan-edms/                11-Feb-2019 08:51    -
turnkey-mediaserver/                26-Mar-2019 08:04    -
turnkey-mediawiki/                 29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-mibew/                   27-Jun-2019 06:15    -
turnkey-moinmoin/                 27-Aug-2018 13:00    -
turnkey-mongodb/                  18-Oct-2018 09:10    -
turnkey-moodle/                  04-Aug-2019 07:10    -
turnkey-movabletype/                14-Oct-2013 18:17    -
turnkey-mumble/                  16-Jul-2018 12:56    -
turnkey-mysql/                   29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-nextcloud/                 27-Jun-2019 06:15    -
turnkey-nginx-php-fastcgi/             29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-nodejs/                  27-Aug-2018 13:00    -
turnkey-observium/                 29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-odoo/                   26-Mar-2019 08:04    -
turnkey-omeka/                   29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-openbravo/                 11-Apr-2010 12:40    -
turnkey-opencart/                 11-Feb-2019 08:50    -
turnkey-openldap/                 27-Jun-2019 06:15    -
turnkey-openphoto/                 14-Oct-2013 18:19    -
turnkey-openvas/                  08-Aug-2017 12:03    -
turnkey-openvpn/                  11-Feb-2019 08:51    -
turnkey-orangehrm/                 29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-oscommerce/                29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-osqa/                   01-May-2013 13:35    -
turnkey-otrs/                   29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-owncloud/                 27-Jun-2019 06:15    -
turnkey-phpbb/                   29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-phplist/                  11-Feb-2019 08:51    -
turnkey-phpnuke/                  14-Oct-2013 18:32    -
turnkey-phreebooks/                10-Apr-2016 12:32    -
turnkey-phreedom/                 14-Oct-2013 18:32    -
turnkey-piwik/                   29-Jun-2017 14:06    -
turnkey-pligg/                   10-Apr-2016 12:32    -
turnkey-plone/                   27-Aug-2018 13:00    -
turnkey-postgresql/                16-Jul-2018 12:56    -
turnkey-prestashop/                29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-processmaker/               26-Mar-2019 08:04    -
turnkey-projectpier/                10-Apr-2016 12:32    -
turnkey-punbb/                   29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-rails/                   29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-redis/                   27-Jun-2019 06:15    -
turnkey-redmine/                  27-Jun-2019 06:15    -
turnkey-revision-control/             16-Jul-2018 12:56    -
turnkey-roundup/                  11-Feb-2019 08:51    -
turnkey-sahana-eden/                29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-sencha/                  01-May-2013 16:54    -
turnkey-silverstripe/               29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-simpleinvoices/              29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-simplemachines/              29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-sitracker/                 29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-statusnet/                 14-Oct-2013 19:04    -
turnkey-sugarcrm/                 26-Apr-2017 12:24    -
turnkey-suitecrm/                 29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-symfony/                  29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-syncthing/                 18-Oct-2018 09:10    -
turnkey-tendenci/                 14-Oct-2013 19:32    -
turnkey-tkldev/                  25-Jun-2018 08:32    -
turnkey-tomatocart/                10-Apr-2016 12:32    -
turnkey-tomcat/                  29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-tomcat-apache/               29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-torrentserver/               18-Oct-2018 09:10    -
turnkey-trac/                   16-May-2019 07:23    -
turnkey-tracks/                  29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-twiki/                   26-Jul-2017 11:55    -
turnkey-typo3/                   29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-ushahidi/                 29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-vanilla/                  29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-vtiger/                  21-May-2017 09:17    -
turnkey-web2py/                  29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-wordpress/                 16-May-2019 07:23    -
turnkey-xoops/                   29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-yiiframework/               29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-youphptube/                29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-zencart/                  29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-zimbra/                  11-Apr-2010 12:40    -
turnkey-zoneminder/                29-Nov-2018 08:43    -
turnkey-zurmo/                   29-Nov-2018 08:43    -
README.txt                     08-Feb-2012 12:54   101
release-key.txt                  15-Feb-2009 13:33  1767